درباره ما
لینک های مفید
آخرین مطالب
امكانات جانبي
خوراکی های مجاز و غیر مجاز با نصب نقاشی و مطالب، در برد آموزشگاه امام جعفر صادق (ع) به دانش آموزان معرفی شد.:: موضوعات مرتبط: فعالیت های واحد بهداشت آموزشگاه
فعالیت های زیر جهت اجرای برنامه بهداشتیاران در دبستان امام جعفر صادق (ع) انجام شد.

انتخاب بهداشتیاران بر اساس دستورالعمل و ایجاد انگیزه برای دیگر دانش آموزان

صدور ابلاغ برای بهداشتیاران

تهیه کارت بهداشتیار و توزیع آن ها

توجیه بهداشتیاران و ابلاغ وظایف به آن ها

ارسال گزارش مصور به اداره منطقه

در ادامه عکس های دیگری از بهداشتیاران قرار گرفته شده است:: موضوعات مرتبط: فعالیت های واحد بهداشت آموزشگاه
بروشوری با عنوان محرم و صفر برای این ایام در دبستان امام جعفر صادق (ع) تهیه شده است.:: موضوعات مرتبط: فعالیت های پرورشی آموزشگاه
این کاتالوگ توسط معاون پرورشی دبستان امام جعفر صادق(ع) تهیه شده است.:: موضوعات مرتبط: فعالیت های پرورشی آموزشگاه

دبستان امام جعفر صادق (ع) و راهنمایی ندای توحید


دبستان فرهنگ


راهنمایی لقمان


دبستان مولوی:: موضوعات مرتبط: فعالیت های پرورشی آموزشگاه


در این قسمت اهم فعالیت های انجام شده توسط واحد بهداشت دبستان امام جعفر صادق(ع) در هفته بهداشت روان را معرفی نموده و تصاویر مربوطه را نمایش می دهیم .:: موضوعات مرتبط: فعالیت های واحد بهداشت آموزشگاه
در ادامه فعالیت های پرورشی انجام شده در دبستان امام جعفر صادق (ع) در مهر ماه 1392 تشریح شده است.

:: موضوعات مرتبط: فعالیت های پرورشی آموزشگاه
در این قسمت برنامه پایه هفتم (متوسطه دوره اول) و سوم راهنمایی آموزشگاه ندای توحید قرار داده شده است.:: موضوعات مرتبط: فعالیت های اجرایی آموزشگاه
موضوعات
آرشیو مطالب
امكانات جانبي